Leder

OJSvorken

Vinmonopolets vareutvalg øker og i enkelte utsalg kan du velge blant mer enn 2000 flytende gleder. Tar vi med bestillingsutvalget har vi 12095 varianter å velge blant. Også antallet butikker øker med 10 i år til 271 totalt. Denne utviklingen føyer seg pent inn i en rekke av moderniserings og profesjonaliseringstiltak som i dag preger Polet på stadig flere områder. Utviklingen skjøt særlig fart med innføringen av selvbetjente pol og utviklingen har åpenbart vært med på å dempe den tidligere så høyrøstede kritikken av vinmonopolordningen.

Vi synes utviklingen er positiv. Den letter tilgjengeligheten og gir flere valgmuligheter for kundene. Og selvom det særnorske avgiftsnivået fortsatt er urimelig høyt, og avgiftssystemet dypt usosial i sin utforming, har en generell reallønnsvekst og lave renteutgifter gitt stadig flere muligheten til å nyte kvalitetsviner til priser som ligger bagatellmessig over viner av langt enklere kvalitet.

Polets ledelse skal ha honnør for at de har vært fremsynte nok til at de, til tross for massiv kritikk fra reguleringspartiene, har maktet å løfte blikket og greid å modernisere og tilpasse Polet på en måte som gjør ordningen mer spiselig for folk flest.

Samlet sett bidrar moderniseringen av Polet til å minke den alkoholpolitiske avstanden mellom Norge og de kulturnasjoner vi i økende grad velger å reiser til på ferie. Reisen handler om å få tilfredsstilt et behov for å oppleve noe nytt og spennende. Om å komme til et land som ikke nødvendigvis gir oss mer av det vi så ofte ynder å skryte av at vi har så mye av; penger på bok og verdier plassert i store nyoppussede hus omkranset av effektive stakittgjerder eller hekker. Slike som reduserer faren for at så vel kjente som ukjente skal kunne komme på uventet besøk og oppdage at vi ikke har tørket støv av gardinene eller byttet ut fjorårets sofa og flatskjerm med årets modell.

Vi ønsker å reise til et sted som gir oss litt mer av det vi savner her hjemme i en hverdag som mange til tider opplever å være trygg, men litt grå, litt for lite preget av spontanitet, av glede, av latter. Vi vil ha mer åpenhet, mer frihet, mer spenning, mer spontanitet, glede, latter, kjærlighet. Og ikke minst vi vil ha mer mat & vin tilberedt med mer varme og mer kjærlighet, mindre forbud og mer tillit.

Svenskene har for eksempel skjønt at det IKKE blir mer fyll om man nyter mat til vinen. De har, i motsetning til Vinmonopolet, i dag en veldig nyttig løsning for sine kunder med matoppskrifter supplert med konkrete vintips som inkluderer bilder av så vel maten som vinen på Systembolagets nettsider. Det skulle da også bare mangle. Etter vårt syn er det norske forbudet mot kobling av mat og vin på grunn av alkoholreklameforbudet til hinder for utvikling av en folkehelsemessig mer sunn kontinental mat- og drikkekultur. Det alkoholpolitiske synet som motviljen mot å avbilde vinflasker i forbindelse med drikketips til mat er etter vårt syn tilkjennegir er så politisk ekstremt sett i forhold til andre lands politikk på dette området at det nærmest må kunne sees på som utslag av alkoholpolitiske vrangforestillinger.

Det siste tilskuddet på moderniseringsstammen er at vi neste år skal få vinauksjoner etter mønster fra det svenske Systembolaget. Å tilpasse avgiftsnivået på alkohol til iallfall å nærme seg det svenske avgiftsnivået, blant annet for å redusere smugling og handelslekkasje til Sverige, ville nok vært et enda viktigere alkoholpolitisk skritt å ta for å ta igjen litt mer av det forspranget verdens kulturnasjoner fortsatt har på oss, men vi skal ikke klage så altfor mye. Alle monner drar og vi er iallfall på rett vei.

Av Ole Johan Svorken

ansvarlig redaktør
svorken@rodtoghvitt.no
mobil: 98329926

Legg igjen en kommentar

Norges største og eldste vinmagasin